Als u nu lid wordt loopt uw lidmaatschap t/m 31 december 2020.
Zodra er voldoende gastadressen zijn krijgt u de lijst toegestuurd.

  • Per bridgepaar van hetzelfde woonadres is 1 lidmaatschap voldoende. Komt u samen met een vriendin of vriend die elders woont dan dient u ieder afzonderlijk lid te worden.
  • Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en kost €5,00 per jaar, ook als u later in het jaar lid wordt.
  • Als uw betaling is bijgeschreven op de bankrekening van THUISBRIDGERS.nl ontvangt u per e-mail uw lidmaatschapsnummer en de lijst met gastadressen.
  • Bewaar de e-mail met het nummer op uw telefoon en/of print het e-mailbericht uit. Dit lidmaatschapsnummer is ter identificatie op het gastadres. Ook kan het gastadres naar uw paspoort of rijbewijs vragen ter identificatie.
  • Nieuwe gastadressen worden aan de leden doorgegeven.
  • Informatie over de leden wordt niet aan derden verstrekt.

Ik word lid!

Voornaam en achternaam
Optioneel

U maakt tegelijkertijd € 5,- over naar rekeningnummer:
NL24INGB0795885946.*
Ten name van:
Lucassen-Goorhuis (eigenaar Thuisbridgers.nl).
Onder vermelding van uw naam zoals hierboven opgegeven.

* Dit bankrekeningnummer is voldoende voor alle eurolanden. Woont u in een land buiten de eurozone, dan dient u ook de BIC-code (of SWIFT-code) in te voeren: INGBNL2A.